Facehunger genesis
Komiks jsem vybral protože jako médium dokáže zachytit i jemné nuance gest a mimiky, které jsou pro řádné pochopení neobyčejně originálního vzniku Facehunger projektu naprosto nezbytné. Projekt vznikal na velmi intelektuálně prosycené půdě, a je v rámci zachování atmosféry důležité se o to podělit.
Tonda
CZ (česky) EN (english)
knihovník Evžen
Cinema
BIG labs
Repository
Discussion
Support
reklama
Kind of some strange experimental publishing. We are dealing with problematics how to make things for free and use free tools to create nice, beautiful, amazing and groundshaking stuff. We are always succesful. Powered purely by free & open-source software, on linux platform, Ubuntu Blender Inkscape Gimp and many others. Guides, research, animation, character repository and much more! Creative Commons license: Attribution Non-Commercial Share-Alike (BY NC SA) 3.0. www.carnivora-publishing.com 2011-end of the universe... Carnivora, which author is Tony Slacik, is licensed under Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike 3.0 Unported .
Created on the basis of this work: www.carnivora-publishing.com
Permissions beyond the scope of this license are described here: http://www.carnivora-publishing.com/cp/about/analysis.php license questions. Licence Creative Commons
Facehunger Without Face geneze popis zrodu celého projektu
Cloud laboratory library | Want to see more? Follow the Shirt project